Επαναδημοσίευση: Εισαγωγή στα Πρότυπα για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

Επαναδημοσίευση της ανακοίνωσης μας από την 11/03/2018:

Δημοσιεύθηκε το Φ.Ε.Κ. με την Υ.Α. για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα Πρότυπα για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

Χρήσιμες ημερομηνίες :

  • 30/4 έως 14/5 αιτήσεις γονέων μαθητών/μαθητριών Γ Γυμνασίου στην Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/ για εισαγωγή στην Α Λυκείου (υποβάλλουν αίτηση και οι γονείς των μαθητών της Γ Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής!)
  • 7/5 έως 14/5 προσκόμιση δικαιολογητικών στο σχολείο μαθητών/μαθητριών που θα εξεταστούν προφορικά (Φ.Α.).
  • έως 10/5 ανάρτηση προδιαγραφών θεμάτων στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
  • έως 24/5 έλεγχος από τους γονείς των αναρτημένων στοιχείων των παιδιών τους στην ιστοσελίδα του σχολείου. Πιθανές διορθώσεις.
  • 22/6 Παρασκευή διενέργεια εξετάσεων εισαγωγής στην Α Λυκείου.
  • 3/9 – 7/9 ανακοίνωση ημερομηνίας εξετάσεων για πιθανές θέσεις στην Β και Γ Λυκείου για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

Μέχρι στιγμής (12/3) γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τρεις κενές θέσεις προς πλήρωση για την Α Λυκείου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παραθέτουμε το σχετικό Φ.Ε.Κ.

FEK peiramatika_sholeia 2018 2019

Ο Διευθυντής