Χρόνια Πολλά!

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης εύχονται στους γονείς,  στους μαθητές και στις μαθήτριες του Σχολείου

Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάσταση!