Παραδείγματα Θεμάτων PISA

 

 

 

Θέματα Κατανόησης Κειμένου, Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με απαντήσεις: http://www.iep.edu.gr/pisa/2012-03-13-10-41-15

Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών PISA: http://www.iep.edu.gr/pisa/

O σχετικός ιστότοπος ΟΟΣΑ: http://www.oecd.org/pisa/