Προκήρυξη και πρακτικό αποσφράγισης προσφορών για εκπαιδευτική επίσκεψη στον Βόλο – Πήλιο 2022 – 2023

Η προκήρυξη

Προκήρυξη τετραήμερης Βόλος Πήλιο ΠΓΕΛ Ευαγγελικής_2022 2023π

και το πρακτικό αποσφράγισης προσφορών

Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών Πήλιο p

Ο Διευθυντής

Δρ. Χ. Δ. Φανίδης