Σβώλη Κωνσταντίνα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Εκπαίδευση και κατάρτιση

  • 2007 Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός, ΠΕΣΥΠ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Αθήνα
  • 2005 Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Τραπεζική, Ε.Α.Π.
  • 2002 Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια, ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Αθήνα
  • 2000 ΜΑ Human Resource Management, University of Westminster, London, United Kingdom
  • 1996 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG 23), Βρυξέλλες
  • 1992 Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

Εμπειρία

Εργάστηκα για πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, για ένα έτος σε μεγάλη βιομηχανική μονάδα και στη συνέχεια στον Τραπεζικό Τομέα, όπου απασχολήθηκα για 12 χρόνια σε κατάστημα, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια στη Διοίκηση της Τράπεζας ως προϊσταμένη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Ινστιτούτο Εκπαίδευσης).

Έχω συμμετάσχει σε πληθώρα σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου, Καταθέσεων σε Συνάλλαγμα, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Επενδύσεων, Διάγνωσης και Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών, κα.

Από το 2005 έχω την τιμή και τη χαρά να διδάσκω στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από το 2013 υπηρετώ στο Πρότυπο Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

 

Δεξιότητες

  • T.Π.Ε. Α΄ Επιπέδου

  • Αγγλικά (C.P.E.)

 

Ενδιαφέροντα

Τα ενδιαφέροντά μου επικεντρώνονται στη μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ της οικονομικής και κοινωνικής θεωρίας και της καθημερινής ζωής, στον ρόλο της πολυεθνικής παραγωγής και του εμπορίου στη διάχυση της γνώσης καθώς και σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και περιβάλλοντος.

Στον ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με την ανατροφή της Δήμητρας.