Αρναούτη Ειρήνη

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Η Ειρήνη Αρναούτη είναι κάτοχος

  • Διδακτορικού τίτλου στη Μιντιακή Αγωγή (Ph.D. in Media Education) από το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
  • Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (MA Education and Technology) του Πανεπιστημίου UCL Institute of Education.
  • Μεταπτυχιακού τίτλου στη «Λογοτεχνία: Μετάφραση και Συγκριτική Λογοτεχνία» (MA in Literature: Translation and Comparative Literature) του Πανεπιστημίου του Essex.
  • Προπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.

Γνωρίζει άριστα πέντε ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, σουηδικά) και έχει πιστοποίηση στη χρήση ΤΠΕ. Επίσης, έχει παρακολουθήσει επιτυχώς την επιμόρφωση επιπέδου Β1 για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη χρήση των ψηφιακών μέσων και της μεθόδου CLIL στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας καθώς και στη διαθεματική διδασκαλία.

Έχει παρακολουθήσει τμήματα μετάφρασης, λογοτεχνίας και πολιτισμού στο ισπανικό Ινστιτούτο Θερβάντες και στη Σουηδική Σχολή Αθηνών και επιμορφώσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου, κάποιες από τις οποίες με υποτροφίες από το ΙΚΥ (προγράμματα Comenius και Erasmus+) και από το ισπανικό Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού.

Έχει εργαστεί ως διοικητικός υπάλληλος στο Βρετανικό Συμβούλιο, ως μεταφράστρια, ως διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, στη δημόσια πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε διοικητική θέση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τέσσερα σχολικά έτη. Διορίστηκε ως μόνιμη καθηγήτρια αγγλικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 2004, μετά την επιτυχία της στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Υπηρετεί στο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης από το 2013, όπου υπήρξε μέλος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του για 2,5 σχολικά έτη.

Είναι συγγραφέας δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και  ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και συμμετέχει σε συνέδρια και στη συντακτική επιτροπή ακαδημαϊκών περιοδικών ως κριτής. Παράλληλα, δίνει διαλέξεις ως επισκέπτρια ομιλήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και συμμετέχει σε έργα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως εξωτερική συνεργάτης. 

Εκπονεί εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Φωτόδεντρο”, πολιτιστικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus+, διμερείς σχολικές συμπράξεις, προετοιμασία μαθητών για ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς), διαθεματικές δράσεις, και συμμετέχει ως μέντορας στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.