Κατάθεση δικαιολογητικών Φ.Α. για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Προθεσμία!

Τα δικαιολογητικά και η σχετική αίτηση πρέπει να κατατεθούν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Δείτε λεπτομέρειες στην σχετική Υ.Α.

ΨΙΩΞ46ΜΤΛΗ-Λ6Β

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης