Έλεγχοι επίδοσης Α Τετραμήνου

Την Τετάρτη 7/2/2018 θα δοθούν οι έλεγχοι επίδοσης Α Τετραμήνου για τους μαθητές/μαθήτριες του Λυκείου μας από τις 11:45 π.μ.

Παρακαλώ επίσης τους γονείς να φέρουν υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση, που τους παραδόθηκε από τα παιδιά τους την προηγούμενη εβδομάδα, για την επικοινωνία του σχολείου μαζί τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ευχαριστώ

Ο Διευθυντής