Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία υποψήφίων για την εισαγωγή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α για την Δ Αθήνας

Παραθέτουμε το σχετικό πρόγραμμα για την Δ Αθήνας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΦΑΑ_ΔΔΕ Δ ΑΘΗΝΑΣ_signed

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης