Επιτυχόντες/ουσες και επιλαχόντες/χουσες στις εισαγωγικές για την Α Λυκείου για το σχολικό έτος 2022 – 2023

Παραθέτουμε τον πίνακα επιτυχόντων/χουσών στις εισαγωγικές για την Α Λυκείου για το σχολικό έτος 2022 – 2023

Επιτυχόντες 2022 2023

 

καθώς και τον πίνακα των επιλαχόντων/χουσών των εξετάσεων

Επιλαχόντες 2022 2023

όπως κυρώθηκαν δυνάμει της Πράξης 33 16/5/2022 του Εποπτικού και Επιστημονικού Συμβουλίου του Σχολείου.

Σχετικά με την διαδικασία των εγγραφών των επιτυχόντων/χουσών θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση. (Η προθεσμία “πέντε ημέρες” που αναγράφεταιι στην παρ. Β2β της Υ.Α. με ΑΔΑ Ω22Ι46ΜΤΛΗ-Η54 αναφέρεται στην Β και Γ Λυκείου και όχι στην Α Λυκείου!).

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των επιτυχόντων/χουσών που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στην Α Λυκείου να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο, ώστε να ειδοποιηθούν οι κατά σειρά επιλαχόντες/χουσες.

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης