Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 16/5/2022 -19/5/2022

Σας παραθέτουμε το πρόγραμμα για την εβδομάδα από 16/5/2022 -19/5/2022

Την Τρίτη 17/5/2022 το σχολείο θα σχολάσει στις 12.00 γιατί θα επακολουθήσει παιδαγωγική συνεδρίαση, την Πέμπτη θα σχολάσει στις 11.00 γιατί θα επακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο για τους/τις εκπαιδευτικούς. Την Παρασκευή δεν θα γίνουν μαθήματα.

Έλεγχοι προόδου για το τετράμηνο θα σας αποσταλούν την Παρασκευή 20/5/2022.

version 20

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης