Διαδικασία επιλογής υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση για να λάβουν μέρος στις εισιτήριες εξετάσεις στην Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

Λάβαμε την πιο κάτω ανακοίνωση για την διαδικασία επιλογής υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση για να λάβουν μέρος στις εισιτήριες εξετάσεις στην Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

ATT00467

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης