Ημερολόγιο Ενημέρωσης Γονέων κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022, Β τετράμηνο

Η ενημέρωση γονέων θα γίνεται κάθε εβδομάδα. Όμως την μία εβδομάδα θα είναι εξ αποστάσεως και την επόμενη δια ζώσης.

Παραθέτουμε το ημερολόγιο δια ζώσης και εξ αποστάσεως ενημέρωσης για το Β τετράμηνο

Ημερολόγιο ενημέρωσης_2

 

Οι ώρες υποδοχής στην δια ζώσης ενημέρωση είναι οι πιο κάτω

Ωρες δια ζώσης ενημέρωσης 10_1_2022

Για την ημέρα και ώρα και τον τρόπο για την εξ αποστάσεως ενημέρωση, από κάθε καθηγητή/τρια, έχετε ήδη λάβει σχετικό πίνακα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης