Νέα ΚΥΑ για την λειτουργία των σχολείων από 10/1/2022

Σας παραθέτουμε την Κοινή Υπουργική Απόφαση που ισχύει για την λειτουργία των σχολείων από 10/1/2022

KYA 6 1 2022 Covid

Ο Διευθυντής