Ενημέρωση γονέων από 24/11/2021

Παραθέτουμε τις ημέρες και ώρες της δια ζώσης ενημέρωσης όπως έχουν τροποποιηθεί από 24/11/2021. Το αρχείο με τις πληροφορίες της εξ αποστάσεως ενημέρωσης έχει αποσταλεί στα emails των γονέων.

Ωρες δια ζώσης ενημέρωσης 24_11_2021

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης