Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Κεφαλά που δώρισε στο σχολείο επτά πίνακες μαρκαδόρου.

Η δωρεά είναι εις μνήμην του Θάνου Χαραλάμπους Μαθηματικού – Φροντιστή.

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης