Οι συντελεστές βαρύτητας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2021 – 2022

Σας παραθέτουμε τους συντελεστές βαρύτητας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το έτος 2021 – 2022. Μπορείτε να τους κατεβάσετε και σε αρχείο excel (είναι πιο εύκολη η αναζήτηση) από εδώ.

Συντελεστες Βαρύτητας_gel_2022

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης