Κατάθεση δελτίου απογραφής στρατευσίμων γεννηθέντων το 2004

Οι γεννηθέντες το έτος 2004 πρέπει να καταθέσουν δελτίο απογραφής στρατευσίμου το πρώτο τρίμηνο το 2022. Για οδηγίες δείτε παρακάτω

ΚΑΤΑΘΕΣΗ_ΔΑ_ΚΛΑΣΗ_2025_ΟΔΗΓΙΕΣ

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης