Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

Στο πλαίσιο συνεργασίας Σχολείων – Πανεπιστημίου το Π.ΓΕ.Λ.Ε.Σ έλαβε μέρος την Παρασκευή 12-11-2021 στις δράσεις του Εργαστηρίου Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού από βιντεοσκοπημένες μικροδιδασκαλίες μαθημάτων Φυσικής Αγωγής, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις επιμορφώσεις προπτυχιακών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών  Φυσικής Αγωγής.

Ο σχεδιασμός των μικροδιδασκαλιών γίνεται βάσει αρχών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής και η εφαρμογή τους εποπτεύεται από την Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ κ. Ασπασία Δανιά, το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του Εργαστηρίου Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής και τον Εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας κ. Σάρλα Γεώργιο.

Το  εκπαιδευτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για επιμορφωτικούς σκοπούς και το περιεχόμενό τους δεν θα κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.