Πρόγραμμα από 1/11/2021

Παραθέτουμε το πρόγραμμα που θα ισχύει από Δευτέρα 1/11/2021 μετά την  τοποθέτησης νέας συναδέλφου Γαλλικής Φιλολογίας.

Ειδικά για την Δευτέρα 1/11 το τμήμα Α3 δεν θα έχει μάθημα την 7η ώρα.

classes 17

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης