Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ζ. Χ., πατέρα μαθήτριάς μας, που δώρισε έναν Η/Υ με την οθόνη του  στο σχολείο.

Ο Διευθυντής

Δρ. Χ. Δ. Φανίδης