Ωρολόγιο πρόγραμμα από 29/10/2019

Παραθέτουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα από 29/10/2019 (μικρές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο)

classes-17.17

καθώς και τις αίθουσες

classrooms-17.17

Ο Διευθυντής

Ημέρες και ώρες ενημέρωσης Γονέων Α Τετραμήνου (έκδοση 3).

Παραθέτουμε τον πίνακα με τις ώρες ενημέρωσης των γονέων Α τετραμήνου (έκδοση 2).

Goneis-v3

Ο Διευθυντής

Το πρόγραμμα από 7/10/2019

Παρατίθεται το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τμήμα από 7 – 11/10/2019

classes-7-11-10

καθώς και οι αντίστοιχες αίθουσες

classrooms-7-11-10

Ο Διευθυντής

Ημέρες Ενημέρωσης γονέων στο Β Τετράμηνο 2018-2019.

Παρατίθεται πίνακας με τις ημέρες και ώρες ενημέρωσης γονέων στο Β Τετράμηνο

Enimerosi Goneon B tetr 2018 2019

Ο Διευθυντής