Πρόγραμμα από 1/11/2021

Παραθέτουμε το πρόγραμμα που θα ισχύει από Δευτέρα 1/11/2021 μετά την  τοποθέτησης νέας συναδέλφου Γαλλικής Φιλολογίας.

Ειδικά για την Δευτέρα 1/11 το τμήμα Α3 δεν θα έχει μάθημα την 7η ώρα.

classes 17

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης

Τροποποίηση προγράμματος από 18/10-22/10/2021

Λόγω του  ότι συνάδελφοι συνοδεύουν μαθητές/τριες μας σε πρόγραμμα Erasmus παρατίθεται το πρόγραμμα από 18/10/2021-22/10/2021

version 18-10 - 22-10 classes

Ο Διευθυντής

Δρ. Χ. Δ. Φανίδης

Πρόγραμμα από 21/9/2021 – 24/9/2021

Παραθέτουμε το πρόγραμμα του σχολείου από 21/9/2021 – 24/9/2021. Για την Δευτέρα 20/9/2021 ισχύει το πρόγραμμα που μοιράστηκε την Παρασκευή 17/9/2021.

version 21-9 - 24-9 classes

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης