Εκπαιδευτική μετακίνηση στην Βερόνα

Το Σχολείο μας προτίθεται να διοργανώσει πολυήμερη μετακίνηση τεσσάρων (4)  ημερών μαθητών/μαθητριών Α΄ Λυκείου και των συνοδών εκπαιδευτικών στην Ιταλία – Βερόνα.

Παρατίθεται η προκήρυξη

Προκήρυξη Εκδρομής στην Βερόνα ΠΓΕΛ Ευαγγελικής 3 2023

το πρακτικό αποσφράγισης

Πράξη 3η Βερόνα

η επαναπροκήρυξη

ΕπαναΠροκήρυξη Εκδρομής στην Βερόνα ΠΓΕΛ Ευαγγελικής 3 2023

και το αντίστοιχο πρακτικό αποσφράγισης

Πράξη 4η Βερόνα

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης