Παρουσίαση της Πιλοτικής Εφαρμογής των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών στο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο: «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη»

Η Μαθηματικός (Μ.Sc, M.Ed) Αργύρη Παναγιώτα συμμετείχε ως εισηγήτρια στο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο: «Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία και Πράξη» την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής των Στοχαστικών Μαθηματικών των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, που υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2021-22 με την ομάδα εργασίας του κ. Μάλλιαρη Χρήστου, (εκπαιδευτικού ΠΕ03, στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής) & Νικόλαο Ανταμπούφη (εκπαιδευτικού ΠΕ03, Σ.Ε.Ε Μαθηματικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).