Διδακτικό Προσωπικό 2021-2022

ΘΕΟΛΟΓΟΣ: Κόλλιας Σωτήριος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ:  Θώδης Γεώργιος, Καρίμαλη Ευαγγελία, Κατσούλη Γεωργία, Κομηνός Δημήτριος, Λιτσάρδου Μαρία, Παπαδάκη Ευθαλία,  Τσαχτσαρλή Αικατερίνη, Ψευτογιάννη Ιωάννα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: Αργύρη Παναγιώτα, Μπιζμπιάνος Μιλτιάδης, Τζελέπης Αλκιβιάδης, Χασάπης Σωτήριος

ΦΥΣΙΚΟΙ: Διακόνου Μαρία, Λεβέτσιος Γρηγόριος, Τουλάτου Μαργαρίτα, Τσαλαμανδρής Σωτήριος, Φανίδης Χρήστος

ΧΗΜΙΚΟΙ: Αγγελίδου Χρυσή, Μακεδόνας Χριστόδουλος

ΒΙΟΛΟΓΟΣ: Βαμβακοπούλου Σεβαστή

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: Ξενάκη Μίνα

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: Αρναούτη Ειρήνη

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ:

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Σάρλας Γεώργιος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Γιανναράς Ματθαίος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Γουρνά Σοφία, Μπακαμήτσου Αθανασία

Εισαγωγικές εξετάσεις για δύο θέσεις στην Β Λυκείου για το σχ. έτος 2021-2022

To ΕΠ.Ε.Σ του Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης προκηρύσσει δύο (2) θέσεις μαθητών/μαθητριών για την Β’ Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οποιαδήποτε κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2022 θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2022 παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις γίνεται μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας που θα κατατεθεί/αποσταλεί στο σχολείο μέχρι και την Τετάρτη 8-9-2021 και ώρα 13:00 και θα αναφέρει:

“Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου/μαθητής/τριας <Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας> στη διαδικασία εισαγωγής για την Β τάξη”

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά, η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση απαιτείται να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses. Κατόπιν πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο σχολείο. Την ίδια ημέρα θα πρέπει να λάβετε από το σχολείο απαντητικό email με τον αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης σας. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το σχολείο.

Η διεξαγωγή της δοκιμασίας θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Πέμπτη  9 Σεπτεμβρίου 2021 στις 10:00 και θα έχει διάρκεια 180 λεπτά. Η ώρα προσέλευσης είναι 09:00-09:30.

Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας κατά τη διεξαγωγή της δοκιμασίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 74557/Δ6/24.06.2021 (Β΄2708) ΚΥΑ  (μεταξύ άλλων προσκόμιση αρνητικού self test, ή rapid test ή PCR και χρήση μάσκας).

Επομένως για την είσοδο στο κέντρο απαιτείται η επίδειξη της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής φόρμας για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο Covid19 ή σχετικού έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και η επίδειξη αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο)

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά στην Α Λυκείου. Το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50, 25 για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας και 25 για τα Μαθηματικά. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής.

Οι επιμέρους λεπτομέρειες της διαδικασίας των εξετάσεων καθορίζονται με την Υ.Α. 58877/Δ6 ΦΕΚ 2184/τ.Β/25-5-2021.

Οι υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευ­τικές ανάγκες καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν ορίζονται στην ως άνω Υ.Α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται με φυσική παρουσία στο σχολείο μέχρι και την Τετάρτη 8/9/2021. Ο χρόνος εξέτασης των υποψηφίων αυτών προσαυξάνεται κατά 45 λεπτά.

Τα κινητά απαγορεύονται. Παραδίδονται στους επιτηρητές/τριες κατά την είσοδο στην αίθουσα απενεργοποιημένα πλήρως, και φυλάσσονται με το όνομα του υποψηφίου.

Τονίζεται στους μαθητές/τριες ότι πρέπει να συμπληρώσουν την απάντησή τους στο απαντητικό φύλλο μόνο αφού σιγουρευτούν για την επιλογή τους. Επισημαίνεται ότι βαθμολογούνται μόνο οι απαντήσεις που είναι σημειωμένες στο απαντητικό φύλλο με τον τρόπο που έχει προκαθοριστεί. Εκ των υστέρων διόρθωση σε ήδη σημειωμένη απάντηση στο απαντητικό φύλλο ή σε σημειωμένη απάντηση σε άλλον αριθμό απάντησης από τον αριθμό της ερώτησης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ!

Αποκλείονται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι μαθητές/μαθήτριες που:

  • δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις,
  • δεν έχουν αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας,
  • δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID19,
  • δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών με αποτέλεσμα να παρακωλύουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Για παραδείγματα απαντητικών φύλλων και περαιτέρω οδηγίες δείτε εδώ

Ο Διευθυντής

Φανίδης Χρήστος

 

Πρότυπα-Πειραματικά:Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων για θητεία σε ΠΣ και ΠΕΙΣ.

Μέχρι σήμερα η υποβολή ενστάσεων. Δείτε τους πίνακες και περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Ο Διευθυντής

Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων για θέσεις στην Α Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Παραθέτουμε τον πίνακα με την σειρά κατάταξης των υποψηφίων για τρεις θέσεις στην Α Λυκείου.

Την Δευτέρα 5/7/2021 στις 11.00, παρουσία των ενδιαφερομένων γονέων,  θα γίνει στο Λύκειο Ευαγγελικής κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων από την 4η μέχρι και την 13η θέση (μέχρι και βαθμό 70) ώστε να καθορισθεί ο πίνακας κατάταξης σε περίπτωση που χρειαστεί να εγγραφούν στο Λύκειο επιλαχόντες, λόγω αποχωρήσεων από το σχολείο από μαθητές της Γ Γυμνασίου του Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής.

Mono Kodikos

Ο Διευθυντής

Οδηγίες και τελικός πίνακας υποψηφίων για τις εισαγωγικές Α Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγίες προς του Υποψηφίους/ες

Οι υποψήφιοι/ες προσέρχονται στο ΕΚ μία ώρα πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, στις 9.00πμ. Η ώρα έναρξης της γραπτής δοκιμασίας είναι 10:00 πμ. Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι 180 λεπτά για τα Λύκεια. Δυνατή αποχώρηση δίνεται μία ώρα μετά την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες οφείλουν να προσκομίσουν, την αστυνομική ταυτότητά τους ή διαβατήριο, ή ταυτοπροσωπία, καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους (δηλαδή την αίτηση εκτυπωμένη) που φέρει τον κωδικό της αίτησης για την πλήρη ταυτοποίησή τους.

Επίσης για την είσοδο στο κέντρο απαιτείται η επίδειξη της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής φόρμας για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο Covid19 ή σχετικού έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης.

Κατά την είσοδο των υποψηφίων μαθητών/τριών στο σχολείο, ελέγχονται τα στοιχεία τους με βάση τις καταστάσεις υποψηφίων. Στο προαύλιο του σχολείου θα υπάρχουν αναρτημένοι πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων ανά αίθουσα σε αλφαβητική σειρά.

Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό, σκούρο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και γεωμετρικά όργανα. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού ή γόμας.

Τα κινητά απαγορεύονται. Παραδίδονται στους επιτηρητές/τριες κατά την είσοδο στην αίθουσα απενεργοποιημένα πλήρως, και φυλάσσονται με το όνομα του υποψηφίου.

Τονίζεται στους μαθητές/τριες ότι πρέπει να συμπληρώσουν την απάντησή τους μόνο αφού σιγουρευτούν για την επιλογή τους. Επισημαίνεται ότι βαθμολογούνται μόνο οι απαντήσεις που είναι σημειωμένες στο απαντητικό φύλλο με τον τρόπο που έχει προκαθοριστεί. Εκ των υστέρων διόρθωση σε ήδη σημειωμένη απάντηση στο απαντητικό φύλλο ή σε σημειωμένη απάντηση σε άλλον αριθμό απάντησης από τον αριθμό της ερώτησης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ!

Αποκλείονται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι μαθητές/μαθήτριες που:

  • δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις,
  • δεν έχουν αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας,
  • δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID19,
  • δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών με αποτέλεσμα να παρακωλύουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Για παραδείγματα απαντητικών φύλλων και περαιτέρω οδηγίες δείτε εδώ

Δοκιμασία εισαγωγής στα ΠΣ: Οδηγίες προς γονείς/κηδεμόνες, μαθητές/τριες

Ο Τελικός Πίνακας των συμμετεχόντων στις εξετάσεις παρατίθεται πιο κάτω

α/α Κωδικός
1 007468
2 015675
3 018819
4 020525
5 030948
6 030967
7 035389
8 043446
9 046525
10 099070
11 119476
12 127792
13 128259
14 138639
15 145127
16 164061
17 178298
18 179603
19 215332
20 216445
21 234529
22 252049
23 261629
24 274725
25 286779
26 316505
27 318855
28 324083
29 355097
30 369306
31 375061
32 405663
33 421020
34 441945
35 475642
36 515349
37 516086
38 518861
39 539479
40 541927
41 546335
42 552401
43 571215
44 573014
45 590377
46 597067
47 613593
48 628542
49 636656
50 658605
51 690526
52 691420
53 695714
54 697052
55 708161
56 708364
57 719321
58 744887
59 781551
60 793696
61 797979
62 814062
63 823090
64 839998
65 843888
66 853618
67 867483
68 880445
69 880578
70 887766
71 924196
72 929629
73 933805
74 935875
75 967412
76 988750

Ο Διευθυντής

 

 

Εισαγωγικές εξετάσεις στην Α Λυκείου 2021-20222. Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 24/6/2021 πρέπει οι υποψήφιοι/ες για τις εισαγωγικές στην Α Λυκείου να κάνουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο για τον Covid-19.

Το αποτέλεσμα θα δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Για την είσοδο στο κέντρο απαιτείται η επίδειξη της εκτυπωμένης ηλεκτρονικής φόρμας ή σχετικού έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης.

Καθόλη την διάρκεια της παραμονής στο κέντρο οι μαθητές/τριες οφείλουν να φορούν μάσκα.

Δείτε αναλυτικά πιο κάτω τις οδηγίες :

 

ED

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

____________

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Μαρούσι 23-06-2021

Προς

Τους Προέδρους των ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ.

Τους Διευθυντές των Π.Σ.

Τους Προέδρους των Εξεταστικών Κέντρων για το τεστ δεξιοτήτων των Π.Σ.

Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και των μη συνδεδεμένων Προτύπων Λυκείων και την εισαγωγή μαθητών/τριών για πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19.

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διενέργεια της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και την εισαγωγή μαθητών/τριών, πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 σας θέτουμε υπόψη τις κάτωθι οδηγίες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.:

Α. Ο Πρόεδρος και τα μέλη τις Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου, μεριμνούν για τα κάτωθι:

α) Την τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων σε κάθε αίθουσα εξέτασης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου προετοιμασίας των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

β) την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τις/τις υποψηφίους/ες και το εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων,

γ) τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (self-test, PCR ή rapid test) από υποψήφιους/ες και το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου θα προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τις δήλωση ή βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test).

Λαμβάνεται μέριμνα για:

α) Τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες τις εγκυκλίου τις Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

β) την αποφυγή συγχρωτισμού,

γ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),

δ) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων-σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

Β. Διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από το κορωνοϊό COVID-19 και δήλωση του αποτελέσματος

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τους οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Ειδικότερα το πρώτο τεστ θα γίνει την Πέμπτη, 24.06.2021, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Πέμπτη 24.06.2021, μέχρι και την Κυριακή, 27.06.2021. Οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό υποχρεούνται να υποβληθούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, 48 ώρες πριν από την προσέλευσή τους στη σχολική μονάδα.

α) Εξαγωγή αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου:

Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, οι εκπαιδευτικοί και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω τους Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης τους Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων τους Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Για όλους τους υποψήφιους/ες επιλέγεται η κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19» και εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Για τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό επιλέγεται η κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα.

β) Τη Δευτέρα 28.06.2021, ημέρα τους δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων οι υποψήφιοι/ες, το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή χειρόγραφη βεβαίωση, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, στην οποία καταγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου και επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο.

γ) Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος οι υποψήφιοι/ες, το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, αφού εκδώσουν τη σχετική κάρτα ή δήλωση από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr, μεταβαίνουν σε δημόσια δομή, από αυτές που ορίζονται ενδεικτικά στην ως άνω πλατφόρμα, για να υποβληθούν σε δωρεάν σε επαναληπτικό διαγνωστικό έλεγχο (rapid-test) ή κατ’ επιλογήν του σε ιδιωτική δομή για τον έλεγχο αυτό. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, ο/η υποψήφιος-α/εκπαιδευτικός και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό λαμβάνει σχετική βεβαίωση από την παραπάνω δομή και προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο. Αν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, τότε ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και ο/η υποψήφιος/α δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο/η υποψήφιος/α δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων δεν προβλέπονται επαναληπτικές εξετάσεις.

δ) Σε περίπτωση που κάποιος/α από τους συνοικούντες με υποψήφιο/α βρεθεί θετικός/ή στον κορωνοϊό, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να συμμετέχει στη δοκιμασία ή τεστ δεξιοτήτων για τα Π.Σ. με την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος (PCR ή rapid-test).

Για την Διοικούσα Επιτροπή

των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Ο Πρόεδρος

Καθ. Γεώργιος Τόμπρας

 

Πληροφορίες και ανάρτηση προσωρινού πίνακα υποψηφίων για τις εισαγωγικές Α Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι στην παρακάτω διεύθυνση έχουν αναρτηθεί οδηγίες προς μαθητές/γονείς για τις εξετάσεις καθώς και δείγμα του απαντητικού φύλλου. Σας παρακαλούμε να τις δείτε προσεκτικά.

https://depps.minedu.gov.gr/?p=10271

Παρακαλούμε επίσης ελέγξτε αν ο κωδικός αριθμός της αίτησής σας περιλαμβάνεται στον παρακάτω πίνακα

α/α Αρ. Αίτησης
1 007468
2 015675
3 018819
4 020525
5 030948
6 030967
7 035389
8 043446
9 046525
10 099070
11 119476
12 127792
13 128259
14 138639
15 145127
16 164061
17 178298
18 179603
19 215332
20 216445
21 234529
22 252049
23 261629
24 274725
25 286779
26 316505
27 318855
28 324083
29 355097
30 369306
31 375061
32 405663
33 421020
34 441945
35 475642
36 515349
37 516086
38 518861
39 539479
40 541927
41 546335
42 552401
43 571215
44 573014
45 590377
46 597067
47 613593
48 628542
49 636656
50 658605
51 690526
52 691420
53 695714
54 697052
55 708161
56 708364
57 719321
58 744887
59 781551
60 793696
61 797979
62 814062
63 823090
64 839998
65 843888
66 853618
67 867483
68 880445
69 880578
70 887766
71 924196
72 929629
73 933805
74 935875
75 967412
76 988750

e-eggrafes. Έναρξη υποβολής αιτήσεων 2021-2022

Ξεκίνησε η διαδικασία των e-εγγραφών. Για λεπτομέρειες δείτε πιο κάτω την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ο έτερος κηδεμόνας, αν υφίσταται, πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986) στον/στη Διευθυντή/ντρια των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.

Ο Διευθυντής

Η ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ :

«Από τις 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τις 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.»

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γενική Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & B/θμιας Εκπαίδευσης

Υπενθύμιση! Έως και 17 Ιουνίου οι αιτήσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Υπενθύμιση! έως και 17 Ιουνίου οι αιτήσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Δείτε το σχετικό άρθρο

Ο Διευθυντής

Aριθμός των κενών θέσεων για τους εισακτέους μαθητές/μαθήτριες για την Α Λυκείου για το σχολικό έτος 2021 – 2022

Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός των κενών θέσεων για τους εισακτέους μαθητές/μαθήτριες για την Α Λυκείου για το σχολικό έτος 2021 – 2022 είναι τρείς (3). Δείτε την σχετική απόφαση

Απόφαση-ΔΕΠΠΣ-ορισμού-ΚΕΝΩΝ-ΘΕΣΕΩΝ-ΣΤΗΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΤΑΞΗ (1)