Προθεσμία! Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

—–

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

E-mail: press@minedu.gov.gr

 

Μαρούσι, 25 Νοεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου

«Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/161649/Α5/25-11-2020 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, ειδικά για την τρέχουσα χρονιά, λόγω των ειδικών συνθηκών (COVID-19) θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει αναφέρουν την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

Παρατίθεται η εγκύκλιος

Εγκυκλιος_Ενεργ_Επτ_Επιτρ_για_Εισαγωγή_με_το_5_ακ_έτους_2021-22-ΤΕΛΙΚΟ_signed

Αίτηση – Δήλωση για πανελλαδικές από 25/11/2020 – 30/11/2020

Ξεκινά από αύριο 25/11/2020 έως και 30/11/2020 η διαδικασία για την κατάθεση των Αιτήσεων-Δηλώσεων (Α-Δ) των μαθητών/μαθητριών της Γ Λυκείου μόνο (ΟΧΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ) για την συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020. Σχετικό email με οδηγίες για τις πρώτες ενέργειες έχει αποσταλεί προς τους γονείς όλων των μαθητών/μαθητριών μας.

Το παρόν άρθρο αφορά μόνο τους μαθητές/μαθήτριες του σχολικού έτους 2020-2021. Η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί πρώτα ΜΟΝΟ από τους μαθητές/ριες τελευταίας τάξης ΓΕΛ και σε επόμενο στάδιο από τους αποφοίτους. Οι απόφοιτοι και οι επιθυμούντες χρήση του 10% παρακαλώ να διαβάσουν το τέλος του άρθρου.

Οι μαθητές/ριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποβάλλουν/αποστέλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από 25 ως και 30 Νοεμβρίου στο Λύκειό τους, χωρίς δικαιολογητικά, όπως όλοι οι μαθητές. Σε μεταγενέστερο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιο, αυτοί οι μαθητές θα υποβάλουν επιπλέον αίτηση η οποία θα εκφράζει την επιθυμία τους για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Σημεία προσοχής από τους μαθητές/μαθήτριες

Ι) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Η αίτηση δήλωση (Α-Δ) θα κατατεθεί από το προσωπικό email των μαθητών/μαθητριών στο email του σχολείου lykevschgon”AT”sch.gr (αντικαταστείστε το “ΑΤ” με @). Η Α-Δ είναι διαθέσιμη στο ΥΠΑΙΘ στον σύνδεσμο αυτόν Αφού την κατεβάσετε συμπληρώνετε τα γκρί πεδία με έναν επεξεργαστή κειμένου.Την μετατρέπετε σε αρχείο pdf και την αποστέλλετε από το προσωπικό σας email στο email lykevschgon”AT”sch.gr . Ο τίτλος του email πρέπει να είναι «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ – το όνομά σας» Το σχολείο απαντώντας στο email σας θα επιβεβαιώσει ότι παρέλαβε την αίτηση δήλωσή σας. Με νεότερες οδηγίες αργότερα, μετά την λήξη των έκτακτων μέτρων, θα παραλάβετε έντυπο αντίγραφο της αίτησής σας, εκτυπωμένο από το σύστημα Myschool.

ΙΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

1) Διαβάζετε προσεκτικά την εγκύκλιο που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος άρθρου.

2) Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες που θα κατεβάσετε από εδώ (στο έντυπο της αίτησης-δήλωσης αυτή είναι η πίσω σελίδα της αίτησης-δήλωσης)

3) Διαβάζετε τον παρακάτω πίνακα

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΓΕΛ-2021

4) Με την Αίτηση – Δήλωση (μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ) ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 19α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τέσσερα (4) μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά, για να έχει πρόσβαση σε 1 συγκεκριμένο πεδίο. Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας επιλέγουν ή το 2ο πεδίο με Μαθηματικά ή το 3ο πεδίο με Βιολογία, σύμφωνα με το μάθημα που παρακολουθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι Σχολές και τα Τμήματα με Ειδικά Μαθήματα ή Προκαταρκτικές Εξετάσεις ή Ειδικές Δοκιμασίες αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο της εγκυκλίου.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 19γ) Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α:

για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος..

για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. – για τα ΤΕΦΑΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Η δήλωση για το στοιχείο γ) δεν είναι δεσμευτική, πλην των ΤΕΦΑΑ, η δήλωση για τα οποία είναι υποχρεωτικό να γίνει τώρα. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, όλα τα στοιχεία που δηλώνει ο υποψήφιος στην Αίτηση-Δήλωση είναι υποχρεωτικά για τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις, εκτός από την επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος/Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που είναι απλώς ενδεικτική.

5) Για ορισμένα τμήματα ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Τα τμήματα θα τα βρείτε στην εγκύκλιο αλλά και στην 2η σελίδα της Α-Δ που την κατεβάζετε από εδώ.

6) Όσοι/όσες επιθυμούν να φοιτήσουν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις με ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία έχει τον τύπο Παραρτήματος της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και αυτή πρέπει να την κατεβάσετε από εδώ

Παρατίθεται η εγκύκλιος για τους εξεταζομένους μαθητές/τριες

Αρχείο-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΓΕΛ-με-ΑΔΑ

Από την παραπάνω παρατιθέμενη εγκύκλιο απόσπασμα για τους απόφοιτους, το 10% και τις επαναληπτικές εξετάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ για νέα εξέταση και ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (χωρίς νέα εξέταση)

“Οι παλαιότεροι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2021 θα υποβάλουν αργότερα την Αίτηση-Δήλωση, σε προθεσμία και με διαδικασία που θα περιγράφεται με νεότερη εγκύκλιο.

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δικαιούνται να είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΓΕΛ το 2019 ή το 2020. Οι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Όσοι υποψήφιοι για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), άρα συμμετέχουν στη διαδικασία με βάση τις επιδόσεις τους από τη τελευταία συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες.

Για την εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία απαιτείται κάθε χρόνο νέα εξέταση και συνεπώς στα 3 Μουσικά Τμήματα δεν μπορεί να εισαχθεί κάποιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι όσοι υποψήφιοι/ες συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων.

Τέλος, όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση δηλώσουν υποψηφιότητα για νέα εξέταση με τα ΓΕΛ, και τελικά δεν προσέλθουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, μετά την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ προσέρχονται στο Λύκειό τους, ώστε να υπαχθούν στο ποσοστό του 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, εφόσον το επιθυμούν, και εφόσον το δικαιούνται, όσοι δηλαδή είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ το 2019 ή το
2020.”

Ο Διευθυντής

Ένταξη Σχολών σε νέα πεδία 2020-2021, Τροποποίηση τρόπου υπολογισμού μορίων Πανελλαδικών.

Ένταξη σχολών σε νέα πεδία

ΕΞΕ-137862-2020-ΕΝΤΑΞΗ-ΣΧΟΛΩΝ-ΣΕ-ΠΕΔΙΑ-2020-2021

Επίσης με την Υ.Α. Φ.251/112720/Α5/2020 (Β’ 3821) αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού μορίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις

ΦΕΚ-3821-moria-Panellad

Σύνοψη Σχολών Επιτυχίας 2020 – 2021

Σας παραθέτουμε κείμενο με σύνοψη για τα αποτελέσματα Πανελληνίων του Σχολείου μας

Σύνοψη-σχολών-επιτυχίας-2020

“Συμπλήρωσε έξυπνα το μηχανογραφικό σου”: Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση 2/7

Οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων 2020 ξεκίνησαν  τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

Ο κ. Νίκος Δεμερτζής διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακή συνάντηση προσφορά στους υποψηφίους και τους γονείς τους, με θέμα: “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΕΞΥΠΝΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΥ”, την Πέμπτη 2 Ιουλίου, ώρα 7μμ, μέσα από την πλατφόρμα ZOOM, πατώντας το σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/82729023840

afisamix20

Μηχανογραφικό δελτίο 2020

Λόγω εισαγωγικών εξετάσεων στο ΠΓΕΛ Ευαγγελικής την Δευτέρα 29/6/2020 ΔΕΝ θα δοθούν κωδικοί για τα μηχανογραφικά. Κωδικοί θα δοθούν την Τρίτη 30/6/2020 και την Τετάρτη 1/7/2020 καθώς και την Τρίτη 7/7/2020 και την Τετάρτη 8/7/2020.

Παραθέτουμε το σχετικό δελτίο Τύπου

D.T.-Mhxanografiko

και την σχετική εγκύκλιο

Egk-Mhxan-ADA

Ο Διευθυντής

Οδηγίες για τους Υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων

Την Δευτέρα 12/6/2020 οι απόφοιτοι μας ξεκινούν την προσπάθειά τους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο Υποδιευθυντής, ο Διευθυντής και το ΕΠ.Ε.Σ. του Σχολείου τους ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Για ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών μας σας παραθέτουμε τις ΠΕΡΣΙΝΕΣ οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τους μαθητές. Οι φετινές θα αποσταλούν και θα μοιραστούν το πρωί της Δευτέρας.

Ιδιαίτερη παράκληση! Λόγω των μέτρων για τον Covid-19 θα μας είναι πολύ δύσκολο να μαζέψουμε και μετά την εξέταση να παραδώσουμε τα κινητά των παιδιών.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ τους υποψηφίους να μην φέρουν μαζί τους κινητό! Επίσης την πρώτη ημέρα η προσέλευση να είναι το αργότερο στις 07:30.

Και πάλι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

 

ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ.

“ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο το αργότερο στις 8:00π.μ. έχοντας μαζί τους κυρίως το δελτίο εξεταζόμενου (οι ταυτότητες δεν είναι απαραίτητες).

Μετά την πρωινή συγκέντρωση πηγαίνουν στις αίθουσες εξέτασης. Οι επιτηρητές τους μοιράζουν τα τετράδια εξέτασης και, αφού τα ελέγξουν, συμπληρώνουν τα ατομικά τους στοιχεία στο εσωτερικό μέρος του εξώφυλλου και τα στοιχεία του μαθήματος που εξετάζονται στο εξωτερικό μέρος του εξώφυλλου και στα δύο μέρη του πλαισίου. Οι επιτηρητές τους, αφού ελέγξουν τα στοιχεία τους, επικολλούν αυτοκόλλητο αριθμήτηριο στο εξώφυλλο και πάνω από αυτό επικολλούν μαύρη αδιαφανή ετικέτα.

Στη συνέχεια περιμένουν να χτυπήσει το κουδούνι, που σημαίνει την άφιξη των θεμάτων, και τοποθετούνται στις θέσεις τους. Από την ώρα αυτή απαγορεύεται να κυκλοφορεί ο οποιοσδήποτε εξεταζόμενος.

Οι εξεταζόμενοι όταν παραλάβουν από τους επιτηρητές τα φωτοαντίγραφα των θεμάτων ελέγχουν τον αριθμό των σελίδων, καθώς επίσης και τυχόν προβλήματα φωτοαντιγραφής (διπλή σελίδα, έλλειψη σελίδας, δυσδιάκριτοι χαρακτήρες κ.λ.π.). Στη συνέχεια αναγράφουν στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας των φωτοαντιγράφων το ονοματεπώνυμό τους. Επισημαίνεται, ότι δεν επιτρέπεται να γράψουν τίποτα άλλο σ’ αυτές τις φωτοτυπίες.

Στο τέλος οι εξεταζόμενοι, όταν παραδώσουν το γραπτό τους, υποδεικνύουν στον επιτηρητή το σημείο που έχουν τελειώσει τις απαντήσεις τους ώστε οι επιτηρητές να υπογράψουν στο σημείο αυτό. Μετά επικολλάται παρουσία τους μαύρη αδιαφανής ετικέτα πάνω από τα ατομικά στοιχεία τους και αποχωρούν από το σχολείο σεβόμενοι τους υπόλοιπους εξεταζόμενους.

Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων επισημαίνουμε τα εξής βασικά σημεία:

 • Οι εξεταζόμενοι πρέπει να γράφουν μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό διαρκείας.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων διορθωτικών μέσων (blanco), πλην της κοινής γομολάστιχας.
 • Ως πρόχειρο μπορεί να χρησιμοποιείται η τελευταία σελίδα. Αν δεν επαρκεί, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προτελευταία κ.ο.κ.. Στο πρόχειρο μπορεί να γράφουν και με μολύβι μαύρου χρώματος. Στις σελίδες του Πρόχειρου αναγράφεται στην κορυφη η λέξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ»
 • Οι εξεταζόμενοι πρέπει να διατηρούν σε καλή κατάσταση το τετράδιό τους.
 • Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε συνομιλία μεταξύ των εξεταζομένων.
 • Δεν επιτρέπονται μέσα στην αίθουσα πάσης φύσεως βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εξεταζομένων με υπολογιστικές μηχανές (calculators), συσκευές ατομικής ακρόασης (walkman, i-pod κλπ), κινητά τηλέφωνα, ή οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του από αμέλεια κινητό τηλέφωνο, θα το παραδίδει στον Πρόεδρο ή τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής, οι οποίοι θα το φυλάσσουν σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα.
 • Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση εξεταζομένου σε άλλη θέση.
 • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων με τη συνοδεία επιτηρητή.
 • Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή επεξήγηση στους εξεταζόμενους.

Εξεταζόμενος που φέρει μαζί του στην αίθουσα, στην οποία εξετάζεται, αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα ανωτέρω ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής και βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή Επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία τον εξεταζόμενο και συντάσσει πρακτικό.”