Αίτηση – Δήλωση για πανελλαδικές από 30/3/2020 – 9/4/2020

Ξεκινά από σήμερα 30/3/2020 η διαδικασία για την κατάθεση των Αιτήσεων-Δηλώσεων (Α-Δ) των μαθητών/μαθητριών της Γ Λυκείου καθώς και των αποφοίτων για την συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020. Σχετικό email με οδηγίες για τις πρώτες ενέργειες έχει αποσταλεί προς τους γονείς όλων των μαθητών/μαθητριών μας 짧은 효과음 다운로드.

Το παρόν άρθρο αφορά μαθητές/μαθήτριες του σχολικού έτους 2019-2020 και τους αποφοίτους που εξετάζονται με το ΝΕΟ σύστημα.

Επίσης οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/ριες και απόφοιτοι) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση πρέπει να υποβάλουν – αποστείλουν με email και τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειο υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης (Α-Δ) για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης, δηλαδή ως 9 Απριλίου 2020 픽픽 한글판 다운로드. Τα δικαιολογητικά τα αποστέλλουν με email, μαζί με την Αίτηση-Δήλωση, αφού τα έχουν σκανάρει ή φωτογραφίσει με κινητό τηλέφωνο και συμπληρώνουν ΝΑΙ στο τελευταίο κουτάκι της Α-Δ.

Σε περίπτωση που μας έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά στο παρελθόν α) το αναφέρουν στο email που θα αποστείλουν και β) συμπληρώνουν ΝΑΙ στο τελευταίο κουτάκι της Α-Δ 다운로드.

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Σημεία προσοχής από τους μαθητές/μαθήτριες

Ι) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

 1. Η αίτηση δήλωση (Α-Δ)θα κατατεθεί από το προσωπικό email των μαθητών/μαθητριών στο email του σχολείου lykevschgon”AT”sch.gr (αντικαταστείστε το “ΑΤ” με @)
 2. Η Α-Δ είναι διαθέσιμη στο ΥΠΑΙΘ στον σύνδεσμο αυτόν
 3. Αφού την κατεβάσετε συμπληρώνετε τα γκρί πεδία με έναν επεξεργαστή κειμένου.
 4. Την μετατρέπετε σε αρχείο pdf και την αποστέλλετε από το προσωπικό σας email στο email lykevschgon”AT”sch.gr 다운로드.
 5. Ο τίτλος του email πρέπει να είναι «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ – το όνομά σας»
 6. Το σχολείο απαντώντας στο email σας θα επιβεβαιώσει ότι παρέλαβε την αίτηση δήλωσή σας.
 7. Αν και η καταληκτική ημερομηνία είναι 9/4/2020 παρακαλούμε, αν είναι δυνατόν, να έχετε στείλει την αίτηση – δήλωσή σας μέχρι 7/4/2020 사의찬미 ost 다운로드.
 8. Με νεότερες οδηγίες αργότερα, μετά την λήξη των έκτακτων μέτρων, θα παραλάβετε έντυπο αντίγραφο της αίτησής σας, εκτυπωμένο από το σύστημα Myschool.

ΙΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

1) Διαβάζετε προσεκτικά την εγκύκλιο ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ που παρατίθεται στο τέλος του παρόντος άρθρου.

2) Με την Αίτηση – Δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 19α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τέσσερα (4) μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά, για να έχει πρόσβαση σε 1 συγκεκριμένο πεδίο

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 19δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι Σχολές και τα Τμήματα με Ειδικά Μαθήματα ή Προκαταρκτικές Εξετάσεις ή Ειδικές Δοκιμασίες αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο της εγκυκλίου για το Νέο Σύστημα

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 19ε) Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α:

– για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος..

– για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. – για τα ΤΕΦΑΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Η δήλωση για το στοιχείο ε) δεν είναι δεσμευτική, πλην των ΤΕΦΑΑ, η δήλωση για τα οποία είναι υποχρεωτική. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, όλα τα στοιχεία που δηλώνει ο υποψήφιος στην Αίτηση-Δήλωση είναι υποχρεωτικά για τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις, εκτός από την επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος/Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που είναι απλώς ενδεικτική.

3) Για ορισμένα τμήματα ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Τα τμήματα θα τα βρείτε στην εγκύκλιο αλλά και στην 2η σελίδα της Α-Δ που την κατεβάζετε από εδώ

4) Όσοι/όσες επιθυμούν να φοιτήσουν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις με ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία έχει τον τύπο Παραρτήματος της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και αυτή πρέπει να την κατεβάσετε από εδώ

Παρατίθεται η εγκύκλιος για τους εξεταζομένους με το νέο σύστημα

20200327_ΝΕΟ_ΓΕΛ_εγκύκλιος_srch-1

και η εγκύκλιος για τα δικαιολογητικά όσων θα εξεταστούν με ειδικό τρόπο.

20200327_Δικαιολογητικά_Προφορική_εξέταση_ΓΕΛ_srch

Ο Διευθυντής

Απόφοιτοι : Αίτηση – Δήλωση για πανελλαδικές από 30/3/2020 – 9/4/2020

Ξεκινά από σήμερα 30/3/2020 η διαδικασία για την κατάθεση των Αιτήσεων-Δηλώσεων (Α-Δ) των μαθητών/μαθητριών της Γ Λυκείου καθώς και των αποφοίτων για την συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 .

Επίσης οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση πρέπει να υποβάλουν – αποστείλουν με email και τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειο υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης (Α-Δ) για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης, δηλαδή ως 9 Απριλίου 2020 다운로드. Τα δικαιολογητικά τα αποστέλλουν με email, μαζί με την Αίτηση-Δήλωση, αφού τα έχουν σκανάρει ή φωτογραφίσει με κινητό τηλέφωνο και συμπληρώνουν ΝΑΙ στο τελευταίο κουτάκι της Α-Δ .

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ/ΑΠΟΦΟΙΤΕΣ

Σημεία προσοχής από τους απόφοιτους/απόφοιτες

Ι) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

 1. Η αίτηση δήλωση (Α-Δ)θα κατατεθεί από το προσωπικό email των αποφοίτων  στο email του σχολείου lykevschgon”AT”sch.gr (αντικαταστείστε το “ΑΤ” με @)
 2. Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να υποβάλλετε την αίτηση δήλωση διαβάστε πιο κάτω στο παρόν άρθρο 다운로드.
 3. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξεταστείτε με το νέο σύστημα θα βρείτε οδηγίες και στην ιστοσελίδα μας στο παρόν άρθρο
 4. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξεταστείτε με το παλαιό σύστημα θα βρείτε την εγκύκλιο και τα έντυπα της Α-Δ στο ΥΠΑΙΘ εδώ
 5. Αφού κατεβάσετε την Α-Δ από το ΥΠΑΙΘ συμπληρώνετε τα γκρί πεδία με έναν επεξεργαστή κειμένου.
 6. Την μετατρέπετε σε αρχείο pdf και την αποστέλλετε από το προσωπικό σας email στο παραπάνω email 광해 왕이 된 남자.
 7. Ο τίτλος του email πρέπει να είναι «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ – το όνομά σας»
 8. Το σχολείο απαντώντας στο email σας θα επιβεβαιώσει ότι παρέλαβε την αίτηση δήλωσή σας.
 9. Αν και η καταληκτική ημερομηνία είναι 9/4/2020 παρακαλούμε, αν είναι δυνατόν, να έχετε στείλει την αίτηση – δήλωσή σας μέχρι 7/4/2020 다운로드.
 10. Με νεότερες οδηγίες αργότερα, μετά την λήξη των έκτακτων μέτρων, θα παραλάβετε έντυπο αντίγραφο της αίτησής σας, εκτυπωμένο από το σύστημα Myschool.
 1. Στο τέλος του παρόντος άρθρου παρατίθεται και η εγκύκλιος της 23/1/2020 Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα 다운로드. (ΑΔΑ: ΩΩ8Κ46ΜΤΛΗ-ΩΧΒ)

ΙΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Για την Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων γενικά χρειάζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όμως στη συγκεκριμένη περίσταση:

1.  αν οι απόφοιτοι υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειο που αποφοίτησαν, δεν χρειάζεται ΑΜΕΣΑ η υποβολή του
2.  αν οι απόφοιτοι υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειο κοντά στην κατοικία τους, δεν χρειάζεται ΑΜΕΣΑ η υποβολή του. Το Λύκειο υποβολής θα επικοινωνήσει με το Λύκειο αποφοίτησης και θα διασταυρώσει τα στοιχεία, με τον πιο πρόσφορο τρόπο.

ΙΙΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

1) Διαβάζετε προσεκτικά την εγκύκλιο ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (που παρατίθεται και στο τέλος του παρόντος άρθρου).

2) Με την Αίτηση – Δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 19α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά. Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 19β) Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο,

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 19γ) Το πέμπτο (5ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία,

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 19δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί,

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 19ε) Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α:

– για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος.

– για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

– για τα ΤΕΦΑΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Η δήλωση για το στοιχείο ε) δεν είναι δεσμευτική, πλην των ΤΕΦΑΑ, η δήλωση για τα οποία είναι υποχρεωτική. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ, όλα τα στοιχεία που δηλώνει ο υποψήφιος στην Αίτηση-Δήλωση είναι υποχρεωτικά για τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις, εκτός από την επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος/Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που είναι απλώς ενδεικτική.

3) Για ορισμένα τμήματα ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Τα τμήματα θα τα βρείτε στην εγκύκλιο αλλά και στην 2η σελίδα της Α-Δ που την κατεβάζετε από εδώ

4) Όσοι/όσες επιθυμούν να φοιτήσουν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις με ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία έχει τον τύπο Παραρτήματος της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και αυτή πρέπει να την κατεβάσετε από εδώ

Παρατίθεται η εγκύκλιος για όσους εξεταστούν με το παλαιό σύστημα

gel_paleio_systima

και εγκύκλιος που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2020

ΩΩ8Κ46ΜΤΛΗ-ΩΧΒ

Ο Διευθυντής

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής

다운로드

Δημοσιεύτηκε 영어 찬송가 다운로드. σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις (opens in a new tab)">η Υ.Α. σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής

ΥΑ-Πρόσβαση-Διαδικασίες-Οργανα-ΝΕΟ-σύστημα-2020-ΦΕΚ

Ο Διευθυντής

일계표 다운로드

Εγκύκλιος για την εξέταση στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 – 2020 με το νέο σύστημα.

다운로드

Εξεδόθη αναλυτική εγκύκλιος για την εξέταση στις Πανελλαδικές 2019-2020 υποψηφίων με το νέο σύστημα εξετάσεων flo mp3.

ΕΞΕ-9398-2020-Εγκύκλιος-ενημέρωση-για-πανελλαδικές-ΝΕΟ-σύστημα

Ο Διευθυντής

다운로드

Εγκύκλιος για την εξέταση αποφοίτων με το παλαιό σύστημα στις Πανελλαδικές 2019 -2020.

다운로드

Εξεδόθη αναλυτική εγκύκλιος για την εξέταση στις Πανελλαδικές 2019-2020 αποφοίτων με το παλαιό σύστημα εξετάσεων 다운로드.

ΕΞΕ-9343-2020-Εγκύκλιος-ενημέρωση-για-ΠΑΛΑΙΟ-σύστημα-εξετάσεων

Ο Διευθυντής

다운로드

“Εφηβεία και Επαγγελματικός Προσανατολισμός”

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Προτύπου Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής προσκαλεί γονείς και μαθητές την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18.00 στην τρίτη διάλεξη του κ 서명 안 된 activex 컨트롤 다운로드. Νίκου Δεμερτζή, σύμβουλου σταδιοδρομίας διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Καλλιθέας, στο πλαίσιο του κύκλου “Εφηβεία και Επαγγελματικός Προσανατολισμός” με τη θεματική:

-Δεξιότητες ζωής (soft skills) και σταδιοδρομίας

-Επαγγέλματα του μέλλοντος

-Νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων 고클래식.

Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τους γονείς και τους μαθητές και συζήτηση 다운로드.

Η διάλεξη θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής 다운로드.

Εκδήλωση Βράβευσης των Αποφοίτων όλων των Λυκείων της Νέας Σμύρνης.

텍스트 큐브 다운로드

Λάβαμε την ακόλουθη πρόσκληση από τον Δήμο Ν. Σμύρνης :

다운로드 다운로드 다운로드 호스텔 다운로드

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (Προσοχή Προθεσμία!)

다운로드

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 로 블록 스. Προσοχή ημερομηνία αιτήσεων μέχρι 6/12/2019!

ΕΞΕ-180140-2019-Sovares-Pathiseis-Ekdosi-3

삼성 갤럭시 글꼴 다운로드