Τροποποίηση προγράμματος για Τετάρτη 18/5/2022 και Πέμπτη 19/5/2022

Επειδή η επιμόρφωση του Συλλόγου Διδασκόντων που είχε προαναγγελθεί για την Πέμπτη θα γίνει τελικά Παρασκευή θα γίνουν τελικά κανονικά τα μαθήματα και την Πέμπτη. Δείτε το νέο πρόγραμμα

version 20

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης

 

Επίδειξη απαντητικών φύλλων

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 21 του κεφ. Β1α της Υ.Α. 22270/Δ6/14-3-2022 (Β’ 1144), με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών, για τα οποία οι γονείς/κηδεμόνες  επιθυμούν να λάβουν γνώση.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλλουν αίτηση στο Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να λάβουν γνώση του απαντητικού φύλλου. Τον Σεπτέμβριο θα προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα γίνει η επίδειξη των απαντητικών φύλλων, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες για τη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης των γραπτών.

Εκ της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων Ιουνίου 2021 – 2022

Παραθέτουμε το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων της περιόδου Ιουνίου 2021 όπως ορίστηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2022

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης

Επιτυχόντες/ουσες και επιλαχόντες/χουσες στις εισαγωγικές για την Α Λυκείου για το σχολικό έτος 2022 – 2023

Παραθέτουμε τον πίνακα επιτυχόντων/χουσών στις εισαγωγικές για την Α Λυκείου για το σχολικό έτος 2022 – 2023

Επιτυχόντες 2022 2023

 

καθώς και τον πίνακα των επιλαχόντων/χουσών των εξετάσεων

Επιλαχόντες 2022 2023

όπως κυρώθηκαν δυνάμει της Πράξης 33 16/5/2022 του Εποπτικού και Επιστημονικού Συμβουλίου του Σχολείου.

Σχετικά με την διαδικασία των εγγραφών των επιτυχόντων/χουσών θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση. (Η προθεσμία “πέντε ημέρες” που αναγράφεταιι στην παρ. Β2β της Υ.Α. με ΑΔΑ Ω22Ι46ΜΤΛΗ-Η54 αναφέρεται στην Β και Γ Λυκείου και όχι στην Α Λυκείου!).

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των επιτυχόντων/χουσών που δεν επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στην Α Λυκείου να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο, ώστε να ειδοποιηθούν οι κατά σειρά επιλαχόντες/χουσες.

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 16/5/2022 -19/5/2022

Σας παραθέτουμε το πρόγραμμα για την εβδομάδα από 16/5/2022 -19/5/2022

Την Τρίτη 17/5/2022 το σχολείο θα σχολάσει στις 12.00 γιατί θα επακολουθήσει παιδαγωγική συνεδρίαση, την Πέμπτη θα σχολάσει στις 11.00 γιατί θα επακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο για τους/τις εκπαιδευτικούς. Την Παρασκευή δεν θα γίνουν μαθήματα.

Έλεγχοι προόδου για το τετράμηνο θα σας αποσταλούν την Παρασκευή 20/5/2022.

version 20

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης

 

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση για να λάβουν μέρος στις εισιτήριες εξετάσεις στην Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

Λάβαμε την πιο κάτω ανακοίνωση για την διαδικασία επιλογής υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση για να λάβουν μέρος στις εισιτήριες εξετάσεις στην Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

ATT00467

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης

Δελτίο Τύπου για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.,

Δελτίο Τύπου από το ΥΠΑΙΘ

3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2022

Πίνακας υποψηφίων για την Α Λυκείου 2022-2023 με τον Αριθμό Προτεραιότητας σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση εισακτέου

Μετά την διόρθωση των γραπτών των υποψηφίων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε περίπτωση ισοβαθμίας :

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων/ουσών οι ισοβαθμούντες/ουσες μαθητές/τριες, κατατάσσονται με αύξουσα σειρά ως προς τον αριθμό προτεραιότητας (Α.Π.Π.Σ.) που τους έχει αποδοθεί κατά τη διαδικασία της παραγράφου 8 της ενότητας Α1 του κεφαλαίου Α της παρούσης.” (σ.σ. αναφέρεται στην Υ.Α. με στοιχεία 28270/Δ6/14-03-2022 (Β΄1144) ΑΔΑ:Ω22Ι46ΜΤΛΗ-Η54 )

Παραθέτουμε τον πίνακα (που έχει αντληθεί από το σύστημα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ο οποίος στην τρίτη στήλη περιέχει με αύξουσα σειρά τον ανωτέρω αναφερόμενο αριθμό προτεραιότητας (Α.Π.Π.Σ.).

Ο πίνακας θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των υποψηφίων που πιθανώς θα ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση εισαγωγής όταν εκδοθούν τα αποτελέσματα.

ΠΣ_ΠΕΙΣ_Αιτήσεις(1) με αυξ

Για να βρείτε εύκολα τον Αριθμό Προτεραιότητας σας παραθέτουμε τον ίδιο πίνακα με τα στοιχεία του ταξινομημένα κατ’ αύξουσα σειρά του εξαψήφιου κωδικού υποψηφίου.

ΠΣ_ΠΕΙΣ_Αιτήσεις αυξ αριθμ αίτησης με αριθμό κλήρωσης για ισοβαθμίες ΠΓΕΛ Ευαγγελικής

Ο Διευθυντής

Χ. Δ. Φανίδης

 

Θετικές οι εντυπώσεις από την ομιλία της ευρωβουλευτού κας Ελίζας Βόζεμπεργκ στο σχολείο μας

Με ιδιαίτερη χαρά και ενδιαφέρον παρακολούθησαν μαθητές και καθηγητές την ομιλία της ευρωβουλευτού κας Ελίζας Βόζεμπεργκ, η οποία επισκέφθηκε το σχολείο μας ως επίσημη προσκεκλημένη, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της δράσης: «Σχολεία – Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Με αφορμή την «Ημέρα της Ευρώπης», η κυρία Βόζεμπεργκ αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ενωμένη Ευρώπη αλλά και στις προκλήσεις της νέας εποχής. Συγκεκριμένα τόνισε την προσπάθεια που γίνεται ώστε να μετατοπιστεί το ενδιαφέρον, όσων λαμβάνουν αποφάσεις, από την πορεία των οικονομικών μεγεθών στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Μίλησε επίσης για την ανισότητα που υπάρχει στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη χώρα μας, όσον αφορά τις ευκαιρίες που παρέχονται στις γυναίκες προκειμένου να διεκδικήσουν δικαιώματα και να εξελιχθούν σε μια θέση ευθύνης. Αναφέρθηκε διεξοδικά στα μεγάλα ποσοστά εγκληματικότητας, τα τελευταία χρόνια, απέναντι σε γυναίκες και γενικότερα στα υψηλά ποσοστά έμφυλης βίας. Επισήμανε ότι χρειάζονται πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση της πολιτικής συμμετοχής των γυναικών και την εξάλειψη των προσβλητικών στερεοτύπων που υπονομεύουν τη θέση της γυναίκας. Όσον αφορά τον εντεινόμενο ευρωσκεπτικισμό, αν και παραδέχτηκε ότι υπάρχουν διαφωνίες και αντίθετες απόψεις, τόνισε ότι πάντοτε επιδιώκονται οι συγκλίσεις και οι συνεργασίες για την κοινή πορεία όλων των ευρωπαϊκών λαών. Αναφερόμενη στα πάγια αιτήματα της ελληνικής πλευράς για τη σχέση της χώρας μας με τους γείτονές της, υπογράμμισε ότι διαχρονικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις καταβάλλουν προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση των ευρωπαϊκών οργάνων προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και να αναγνωρίζονται ως προβλήματα ευρωπαϊκά οι πιθανές επεκτατικές πρακτικές τρίτων χωρών εις βάρος της χώρας μας. Με ιδιαίτερη έμφαση αναφέρθηκε στη νεολαία λέγοντας ότι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εστιάζουν στους νέους και στη βελτίωση των ευκαιριών που τους παρέχονται καθώς αυτοί αποτελούν τους μελλοντικούς ευρωπαίους πολίτες.

Μετά την ομιλία ακολούθησε συζήτηση μεταξύ της κας Βόζεμπεργκ και των μαθητών της Α΄ Λυκείου που παρακολουθούσαν. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις παρουσιάσεις των εργασιών των μαθητών.