Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσεως 2018

Oι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1997 (κλάσεως 2018) και διαμένουν στο δήμο Αθηναίων της ΠΕ Αττικής (ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένοι ή όχι στα μητρώα αρρένων του δήμου αυτού), υποχρεούνται να συμπληρώσουν και καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) από 02 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Μαρτίου 2015  όπως καθορίζεται από το σχετικό Ενημερωτικό Έντυπο.