Λειτουργία Σχολών Αστυνομικής Ακαδημίας

Εγκύκλιος για την ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.