Βασίλης Τσίτσος

vtsitsos@sch.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ

2005:  Μεταπτυχιακό  με τίτλο «Θεωρία, Πράξη και   Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»,  κατεύθυνση «Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»,  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και  Παιδαγωγικής Ψυχολογίας.  

2001:  Ετήσιο Πρόγραμμα «Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης Επιμορφωτών στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και Δικτυακών  Τεχνολογιών  στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» με έμφαση  στην ειδική διδακτική των Μαθηματικών με χρήση νέων τεχνολογιών που υλοποιήθηκε από τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της επιστήμης και τον Τομέα  Υπολογιστικών  Συστημάτων και Εφαρμογών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστήμιου Αθηνών.  Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις σύγχρονες τεχνολογίες   για την κατάρτιση επιμορφωτών στη  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πρόγραμμα Ε42 του Πανεπιστημίου Αθηνών   

1999:  Μεταπτυχιακή εξειδίκευση 240 ωρών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  με θέμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη Στατιστική με τη χρήση Υπολογιστών»

1981:  Πτυχίο του Μαθηματικού τμήματος  της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

2004 – σήμερα:   μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σε Εκπαιδευτικά και Παιδαγωγικά   θέματα (ορισμένος/προτεινόμενος από τον Γενικό Γραμματέα ΥπΕΠΘ) στο πλαίσιο του έργου «Πλειάδες-Ανάπτυξη  Εκπαιδευτικού λογισμικού και Ολοκληρωμένων  Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», του ΥπΕΠΘ / ΕΑ.ΙΤΥ, μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας.   Υπεύθυνος σχεδιασμού και ορισμού προδιαγραφών 16 «ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πακέτων»  (σύνολα από σενάρια για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αξιοποίηση ΤΠΕ) στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών  που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου,  αξιολογητής προσφορών ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού και εκπαιδευτικών σεναρίων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο των διαγωνισμών του έργου Πλειάδες για το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών και  υπεύθυνος διαμορφωτικής αξιολόγησης, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και παρακολούθησης της καλής εκτέλεσης δέκα (10)  υποέργων ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού με αξοποίηση ΤΠΕ που αφορούν στα Μαθηματικά Γυμνασίου και Λυκείου.

2002-2004:    Μέλος της «Ομάδας Ανάπτυξης της Εκπαιδευτικής Πύλης» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  (www.e-yliko.gr)

2001-2002:    Επιμορφωτής εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση των  ΤΠΕ  στη διδακτική των μαθηματικών στα πλαίσια του Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2000-2001:   Επιμορφωτής εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση των  ΤΠΕ και στη διδακτική των μαθηματικών στα πλαίσια του Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης » του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Σχολεία των νομών Αττικής και Μεσσηνίας στα πλαίσια του προγράμματος Οδύσσεια.

1997-2000:   Εκπαιδευτικός σε σχολεία

1995-1997:   Αποσπασμένος στο 1ο Γραφείο της Α΄ Αθήνας

1992-1995:  Εκπαιδευτικός σε σχολεία

1985-1987:   Εκπαιδευτικός σε σχολεία

 

Εμπειρία σε προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων

2005:  Επιμορφωτής στα τμήματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας) για 48 ώρες , πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ.

2004:  Επιμορφωτής των εκπαιδευτικών των φυσικών επιστημών στο Κολέγιο Αθηνών στα πλαίσια  ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Φιλοσοφίας και  Παιδαγωγικής Ψυχολογίας.  Σύνολο ωρών 50.

2003:  Συμμετοχή στο πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη της Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας Αρσάκεια –Τοσίτσεια σχολεία .     

2002:  Επιμορφωτής στα τμήματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας) για 48 ώρες, πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ.

2001-2:  Επιμορφωτής (Ε42) εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση των  ΤΠΕ  στη διδακτική των μαθηματικών στα πλαίσια του Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης » του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σύνολο ωρών 195

2000-1:  Επιμορφωτής (Ε42) εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση των  ΤΠΕ και στη διδακτική των μαθηματικών στα πλαίσια του Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης » του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Σχολεία των νομών Αττικής και Μεσσηνίας στα πλαίσια του προγράμματος Οδύσσεια. Σύνολο ωρών 360

 

Ερευνητική   εμπειρία

 2005: Έρευνα με θέμα: «Η κουλτούρα των εκπαιδευτικών μέσα από δυναμικού τύπου επιμορφωτική διαδικασία στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» που πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο του Κολεγίου  Αθηνών

 2002-4: Συμμετοχή στην ομάδα σχεδιασμού και   ανάπτυξης της Εκπαιδευτικής Πύλης του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων  Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 2001-4: Συμμετοχή στο πρόγραμμα SEED (Seeding Cultural Change in the School System through the Generation of Communities Engaged in Integrated Educational and Technological Innovation. EC IST – 2000-25214, http://ilios.cti.gr/seed) με στόχο τη δευτερογενή ανάπτυξη λογισμικού και δραστηριοτήτων. (Ελληνικός φορέας : Φιλοσοφική Σχολή , του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής).

 2001-2002: Συμμετοχή  στο πρόγραμμα ITCOLE (Innovative Technology for Collaborative Learning and Knowledge Building.IST-00 III.2 “School of Tomorrow” με στόχο τη δοκιμή και τη βελτίωση μέσω της χρήσης στη διδακτική πράξη του δικτυακού περιβάλλοντος μάθησης SYNERGIA.
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα  Μεθοδολογίας , Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

 

Συγγραφική  εμπειρία

 2005: Συγγραφή των αναλυτικών παιδαγωγικών – εκπαιδευτικών  προδιαγραφών για 14 πακέτα της ενότητας Νηρηίδων, μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. 

 2004-5: Συμμετοχή στην ομάδα συγγραφής του έργου δημιουργίας υποστηριχτικού υλικού «CD-Rom για το μάθημα  Μαθηματικά της Γ΄ και Δ΄ τάξης του Δημοτικού» στα πλαίσια του  μέτρου 2.2.1.α  «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων» του έργου «Συγγραφή διδακτικών βιβλίων και δημιουργίας υποστηριχτικού υλικού για το Δημοτικό»

 2003:  Σενάρια διαθεματικής προσέγγισης με έμφαση στα μαθηματικά, δημοσιοποιημένα  στην  Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ   www.e-yliko.gr

 

Εμπειρία σε διαδικασίες κρίσεων και αξιολογήσεων

2005:  Συμμετοχή στις κρίσεις των προτεινόμενων εισηγήσεων στα Μαθηματικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της  Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη που πραγματοποιήθηκε στη  Σύρο.

2004: Συμμετοχή στις κρίσεις των προτάσεων για τα εκπαιδευτικά πακέτα   που υποβλήθηκαν στον πρώτο διαγωνισμό του έργου Νηρηίδων μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. 

2004:  Συμμετοχή στις κρίσεις των προτάσεων για τα εκπαιδευτικά λογισμικά πακέτα   που υποβλήθηκαν στον πρώτο διαγωνισμό του έργου Χρυσαλίδων  μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. 

2003: Συμμετοχή στις κρίσεις των προτεινόμενων εισηγήσεων στα Μαθηματικά  του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της  Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη που  πραγματοποιήθηκε στη  Σύρο.

 

Εισηγήσεις σε συνέδρια

2001: «Ας εργαστούμε ως ερευνητές», στα πρακτικά του 1ου Πανελληνίου  Συνεδρίου για την αξιοποίηση των νέων  Τεχνολογιών της  Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο.

2003: «Σχεδιάζοντας μια δραστηριότητα σε περιβάλλοντα δυναμικής γεωμετρίας και  μοντελοποίησης»,  στα πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της  Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο.

1998: «Μαθηματικά και φωτογραφία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» στα πρακτικά του 10ου    Πανελλήνιου συνεδρίου της Μαθηματικής εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στο  Ηράκλειο Κρήτης

2003: «Παρουσίαση του λογισμικού Cabri Geometry ΙΙ» στο συνέδριο που οργανώθηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Προεδρίας και της  Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στα Καμένα Βούρλα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Εισηγήσεις σε ημερίδες

2002: «Eμπειρίες από πειραματικές διδασκαλίες στα Μαθηματικά», 2η Διημερίδα για την Ενδοσχολική Επιμόρφωση στη διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

2002: «Σκέφτομαι γεωμετρικά», 1η Διημερίδα για την Ενδοσχολική Επιμόρφωση στη διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας

2003: «Επίδειξη λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας» στο πλαίσιο της ημερίδας  «Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε από την ειδική  υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ στην Έκθεση Θεσσαλονίκης.

2003: «Χρήση του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς  σκοπούς – Εκπαιδευτική Πύλη» που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα.

 

Τελευταία ενημέρωση : Ιανουάριος, 2008